خرید و فروش سیب زمینی

راهنما انتخاب، برش و استفاده از بذر سیب زمینی

انتخاب بذر سیب زمینی خوب یکی از تصمیمات مهمی است که هر کشاورزی با آن روبه رو می شود. محصول خوب با بذر خوب شروع می شود. کود، سموم دفع آفات و آبیاری مناسب در کنار بذر خوب می توانند تاثیر مهمی در برداشت محصول خوب داشته باشند. از این رو انتخاب بذری که هم از نظر فیزیولوژیکی و هم از نظر جسمی سالم باشد بسیار مهم است. بذر عاری از بیماری برای یک محصول خوب ضروری است.

بذر سیب زمینی عاری از بیماری را انتخاب کنید‌

بذر ها را از نظر علائم بیماری بررسی کنید. برخی از علائم بیماری قابل درمان است، اما حضور برخی دیگر از علامت ها باید زمینه ای برای رد بذر باشد. اگر بیش از 20 علامت در یک طرف غده قابل مشاهده هستند، استفاده از یک منبع بذر متفاوت را در نظر بگیرید. بذرهایی که علائم کمتری دارند باید قبل از استفاده درمان شوند.
بذرهای دارای علائم فوزاریوم را می توان در صورت از بین بردن غده های بیماری به صورت برش و درمان، از سایر قسمت های آن استفاده کرد.

از بذرهایی که بیش از یک درصد غده های آنها علائم بیماری جوش سیاه یا علائم پوسیدگی نرم دارند، نباید استفاده شود. وجود ضایعات چشم صورتی، Blight زود هنگام یا اواخر Blight در غده ها می تواند به عنوان تلقیح برای عفونت های جدید محصولات زراعی عمل کند. این بذر نباید استفاده شود. منبع و تاریخچه یک بذر را بشناسید و سعی کنید از مواردی که دارای عفونت سنگین با قارچ Verticillium بوده اند خودداری کنید.
زخم به وجود آمده می تواند زمینی را بدون سابقه زخم آلوده کند و باید فقط در مزارع با سابقه زخم مورد استفاده قرار گیرد. برای مهار این بیماری باید بذر با زخم درمان شود. تنظیم pH مزارع در کنترل زخم کمک زیادی می کند.
به طور کلی، یک قانون “پنج درصد” در مورد تعداد بذر اعمال می شود. مقدار بذر با پنج درصد یا بیشتر نقص در کل برای استفاده مناسب نمی باشد.

بذر یک سرمایه گذاری بزرگ است. هر کشاورز باید تلاش کند از بالاترین کیفیت بذر قابل دستیابی استفاده کند.

سن فیزیولوژ‌‌‌یکی بذر

سن فیزیولوژیکی بذر عامل مهمی در انتخاب بذر سیب زمینی است. عوامل موثر بر سن فیزیولوژیکی غده ها شامل تنش در حال رشد فصل، دمای ذخیره و زمانی است که از برداشت آن گذشته است. درجه حرارت بسیار مهم است زیرا دمای نگهداری گرمتر باعث تسریع روند پیری غده ها می شود.
برای تعیین سن فیزیولوژیکی بذر سیب زمینی، یک نمونه را جمع کنید، آن ها را در داخل خانه قرار دهید و اجازه دهید جوانه بزنند. جوانه‌های حاصل از نمونه را مشاهده کنید تا سن فیزیولوژیکی بذر مشخص شود. مراحل مشخصی وجود دارد که بذر سیب زمینی از آن عبور می کند.

سن فیزیولوژ‌‌‌یکی بذر سیب زمینی

بذر خفته:

اگر سیب زمینی ها به هیچ وجه جوانه نزنند، ممکن است هنوز در یک دوره خواب آلودگی باشند. بیشتر سیب زمینی ها دوره ای خفته یا استراحت دارند. طول خواب از نظر تنوع متفاوت است. وسایل شیمیایی و غیر شیمیایی برای شکستن یا کاهش بسیار زیاد دوره خواب آور وجود دارد.

بذر جوان:

بذر جوان با تسلط آپیکال مشخص می شود. بذر جوان یک یا فقط چند جوانه خواهد داشت. این جوانه ها از چشم در انتهای آپیکال یا جوانه غده بیرون می آیند. یک مهار کننده داخلی قوی وجود دارد که چشم و مرکز و انتهای ساقه غده را از جوانه زدن حفظ می کند. چشمان دور از انتهای آپیکال ممکن است هرگز جوانه نزند. بذر جوان گیاهانی را به همراه ساقه های کمی تولید می کند. تعداد ساقه کم منجر به یک مجموعه غده پایین می شود. از بذر جوان انتظار می رود غده هایش بزرگتر اما کمتر باشند.

بذر میانسال:

بذر میانسال چندین جوانه خواهد داشت. تمام چشم های سیب زمینی می توانست جوانه بزند. هیچ سلطه آپیکال روشنی وجود ندارد. چشم از انتهای جوانه، قسمت میانی و ساقه جوانه خواهد زد. بذر میانسالی گیاهانی را با ساقه های متعدد تولید می کند که به مجموعه های غده بالا منتهی می شود.

بذر قدیمی:

بذر های قدیمی جوانه های شاخه ای دارند که می توانند مویی به نظر برسند. این جوانه ها ضعیف هستند و گیاه نیرومندی تولید نمی کنند. به طور معمول، گیاهان از بذر های قدیمی مجموعه غده بالایی را تولید می کنند، اما گیاهان فاقد قدرت لازم برای حجیم کردن غده ها به اندازه مطلوب هستند.

بذر بسیار پیر:

بذری می تواند خیلی قدیمی باشد که غده های کوچک پس از بیرون آمدن از چشم، روی جوانه ها شکل بگیرند. از بذر مبتلا به اختلال “بذر بسیار پیر” نباید استفاده شود.

آماده سازی بذر سیب زمینی

آماده سازی بذر سیب زمینی

آماده کردن بذر سیب زمینی شامل، برش دادن آن ها به اندازه و خنک کردن قطعات بذر در دمای مناسب است. نکته قابل توجه این است که همه سیب زمینی های بذر نباید از قبل بریده شوند.
فقط سن فیزیولوژیکی بذر باید دقیقا جوان یا میانسال باشد. بذر زودرس سن را افزایش می دهد. بذر زودرس را می توان تا یک ماه قبل از کاشت دفع کرد. اگر بذر قبلاً جوانه زده باشد، بذر را فقط دو هفته باید برش دهید. تنها در صورت جوانه زدن، بذر میانسالی می تواند تا دو هفته بعد گیاه کاشته شود. بذر میانسالی که جوانه زده و از بین رفته است، بذر قدیمی است. بذر قدیمی فقط باید چند روز از قبل کاشت واقعی بریده شود. قطعه زودرس ممکن است باعث پیری و “سیب زمینی بسیار پیر” شود.
دمای گرم شدن بذر و نگه داشتن بذر بریده شده برای بذر های مختلف سال متفاوت است. هرچه بذر جوانتر باشد، دمای برش و نگه داری بیشتر می شود. بذر جوان را می توان در حدود 50 درجه فارنهایت برش داد و نگه داشت. بذرهای قدیمی نباید گرم و یا بالاتر از 45 درجه فارنهایت نگهداری شوند. از آنجا که جوانه زنی غده را غده می کند، برای بذری که قبلاً جوانه زده است دمای آن باید پایین تر باشد.

precutting چندین مزیت را ارائه می دهد که به بذر سیب زمینی بر غلبه بر شرایط نامساعد خاک هنگام کاشت کمک می کند و از عوامل خواب آور برخی گونه ها جلوگیری می کند. سیب زمینی بذری باعث افزایش سن فیزیولوژیکی غده ها می شود. همچنین، این امکان را می دهد که قبل از شروع کاشت، کار برش زودتر آغاز شود. سیب زمینی های تازه ممکن است در شرایط ذخیره سازی کنترل شده فرصت بهتری برای درمان داشته باشند. بذرهای بریده شده صحیح، اگر به مدت سه یا چهار هفته نگه داشته شوند، بر خواب آلودگی غلبه کرده و جوانه یکنواخت تری به دست می دهند. بذر زود رس باعث ظهور زودرس، رشد زودرس شدید و جمعیت بیشتر گیاهان و ساقه خواهد شد.

تاخیر در ظهور، استقرار آهسته، ناهموار و کاهش غرفه های گیاهی، همه علائم کاشت بذر در خاک هستند که ممکن است بسیار سرد، خیلی مرطوب یا حتی خیلی خشک باشد. بذر تازه بریده شده شده تحت این شرایط نامطلوب کاشته شده اغلب نمی تواند به درستی شفا یابد. بدن آن توسط ارگانیسم های پوسیدگی و کم آبی، آلوده می شود و قادر به رشد خوب نیست. رشد نامنظم و آهسته گیاه نیز در عملکرد علف کش دخالت دارد.

به دما و زمان تعیین شده توسط سن فیزیولوژیک دقت کنید. به خاطر داشته باشید که برش، گرم شدن و نگه داشتن همه باعث پیشرفت سن فیزیولوژیکی بذر خواهد شد.

برش قطعات بذر

برش قطعات بذر

پس از انتخاب بذر خوب و تصمیم گیری در مورد قطع، برداشت و رسیدگی مناسب بذر ضروری است. قطعات بذر را به طور صحیح برش دهید. برش های مکانیکی می توانند حجم زیادی از بذرها را کنترل کرده و غده ها را به دو یا چهار قطعه برش دهند. در اغلب مناطق کشور ما برش به صورت دستی انجام می شود که یکی از عوامل کندی سرعت انجام کار می باشد. اما با این حال می تواند تعداد قطعه هایی را که فاقد چشم جوانه زنی هستند را کاهش دهد.

سیب زمینی ها باید قبل از برش گرم شوند. غده های بذر نباید شسته شوند. سعی نکنید سیب زمینی های بیمار یا آن هایی که در حال تجزیه هستند را استفاده کنید. غده های خمیده یا بسیار خشن را برای برش دستی درجه بندی کنید. اندازه بذر سیب زمینی را قبل از برش اندازه بگیرید. غده های زیر 45 گرم نباید کاشته شوند. غده های با وزنی بین 45 گرم تا 85 گرم باید به طور کامل کاشته شوند. غده های بذر 85 تا 150 گرم باید به دو قطعه خرد شوند. غده های 150 تا 200 گرمی باید به سه قطعه بریده شوند. بذر های بیش از 300 گرم را برای برش با دست یا ترجیحا برای فروش به بازارهای دیگر مرتب کنید.
قبل از هر جلسه برش بذر و بین تعداد بذر، کلیه تجهیزات را ضد عفونی کنید. دستگاه برش بذر را روزانه کالیبره کنید. برای جلوگیری از پاره شدن سطح سیب زمینی، چاقوهای برش دهنده بذر را تیز و صاف نگه دارید.

اندازه مناسب بذر

اندازه مناسب بذر

اندازه قطعه سیب زمینی بر قدرت اولیه گیاه تأثیر می گذارد
اندازه یک قطعه بذر سیب زمینی بر قدرت اولیه گیاه تأثیر زیادی می گذارد. قطعات بذر بزرگتر معمولاً سریعتر از قطعات کوچکتر ظاهر می شوند.
غده های بذر را در قطعه های مسدود شده در حدود 50 گرم در اندازه برش دهید. قطعات بذر بریده شده ضعیف مانند برآمدگی یا اسلب را دور نریزید. قطعات بذری را که توسط چاقوهای بد پاره شده، جدا کنید. هر قطعه بذر باید حداقل یک چشم داشته باشد.
دامنه اندازه ایده آل بذر بین 50 گرم و 60 گرم است. قطعات بذر باید به طور متوسط بزرگتر از 60 تا 70 گرم برای گونه های مشابه، با فاصله بین قطعات بذر بیشتر باشد. از قطعات بذر کوچکتر از 50گرم نباید استفاده شود. تکه های بذر بزرگتر از 85 گرم ممکن است در تغذیه از طریق یک ناوچه دچار مشکل شوند.
بازده کل بالاتر به طور کلی با تکه های بذر بزرگتر همراه است، اما در بعضی مقاطع، اندازه قطعه بذر منجر به افزایش عملکرد نخواهد شد. مشکلات کبودی با تکه های بذر بسیار بزرگ شدیدتر است. کبودی بیش از حد خطر بروز پوسیدگی بذر را افزایش می دهد. در هر قطعه بذر با بذر بزرگ، یک سطح برش بیشتر وجود دارد. از انرژی ذخیره شده بیشتری برای بهبود زخم ها استفاده می شود و کمتر برای حمایت از رشد گیاه جدید باقی می ماند. احتمال ظهور کند خواهد شد و گیاهان از شدت کمتری برخوردار می شوند. یک قانون خوب این است که تعداد سطوح بریده شده در غده را به حداقل برساند.
تکه های بذر کم اندازه می توانند به تعداد مضاعف یا سه قلو کاشته شده کمک شایانی کنند. تکه های بذر بزرگ می توانند باعث پرش شوند و همچنین مستعد ریزش گنده ها هستند.
برای ارزیابی عملکرد برش بذر، توزیع وزن بذر برش را ارزیابی کنید. اگر برش دستی انجام می دهید، اندازه و شکل مناسب بذر را به برش کننده های بذر نشان دهید. بیش از 10 درصد نباید کمتر از 30 گرم یا بیش از 70 گرم باشد. اگر 100 قطعه بذر در 4.5 کیلوگرم وجود داشته باشد، اندازه متوسط آن 45 گرم است؛ اگر 91 قطعه بذر وجود داشته باشد، اندازه متوسط 50 گرم است؛ اگر 80 قطعه بذر وجود داشته باشد، اندازه متوسط آن 56 گرم است. تعداد 100 قطعه بذر را بشمارید و وزن آن ها را بگیرید – 4.3 کیلوگرم به طور متوسط 45 گرم، 5 کیلو گرم به طور متوسط 50 گرم و 5.7 کیلوگرم به طور متوسط 60 گرم است.

تخمیر سیب زمینی برش خورده

تخمیر سیب زمینی برش خورده

بذر بریده شده را 38 تا 40 درجه فارنهایت سرد کنید. گردش مناسب هوا باعث می شود دمای یکنواخت حفظ شود و از ساخت دی اکسید کربن جلوگیری شود و این امر باعث ترمیم زخم ها می شود. برای افزایش بهبودی و جلوگیری از کم آبی، رطوبت نسبی 85 تا 95 درصد مورد نیاز است.
شش تا 10 روز در این شرایط روند پخت کامل می شود. اگر جریان هوا زیاد باشد و رطوبت کافی نداشته باشد، ممکن است پوستی نازک روی سطوح بریده شده ایجاد شود. این لایه نازک برای محافظت از زخم کافی نیست و هنگام کار با آن می توان به راحتی از بین برد.
غده های بذر را قبل از قرار گرفتن در انبار گرم کنید، مگر اینکه جوانه زدن مشکل خاصی داشته باشد. قبل از کاشت دوباره بذر را دوباره به مدت دو روز دوباره گرم کنید تا جوانه ها دوباره رشد کنند و از تراکم در بذر جلوگیری شود. به یاد داشته باشید که این عمل بر کمبودهای بذر بی کیفیت غلبه نمی کند.

درمان بذر

درمان بذر

از درمان بذر شیمیایی اغلب به عنوان بیمه در برابر بیماری استفاده می شود. در صورت کاشت بذر در خاکهای بسیار مرطوب، بسیار خشک یا بسیار سرد، بذر شیمیایی توصیه می شود. به نظر می رسد که درمان های قطعه بذر با یک جزء پوست درخت زمین به بهبود زخم کمک می کند و از چسبیدن قطعات بریده شده به هم جلوگیری می کند. این باعث می شود جریان بهتری بذر در کاشت فراهم شود.

آسیب پذیرترین مناطق قطعات بذر، لبه های سطوح بریده شده است. تأثیرات بسیار ناچیز می تواند به لبه های بذر بریده شده سلول آسیب برساند. این مناطق آسیب دیده به ارگانیسم های پوسیدگی موجود بر روی بذر یا در خاک اجازه می دهند قطعه بذر را آلوده کنند. ممکن است سلول های آسیب دیده بهبود نیایند.
مشکلات کبودی شدیدتر (قبل و بعد از برش) با اندازه غده های بزرگتر وجود دارد. با افزایش اندازه غده بذر، سطح برش بیشتری، برش زاویه سمت راست بیشتر، و سطح برش بیشتر در هر قطعه بذر وجود دارد. تعداد سطوح بریده شده در قطعه بذر بر سرعت ظهور، سرعت رشد زودرس، تعداد ساقه، مجموعه، درجه و عملکرد نهایی تأثیر دارد. هرچه سطح برش بیشتر بر روی قطعه بذر باشد، پوسیدگی بذر بیشتر می شود، ظهور آهسته تر می شود، انرژی بیشتری در بذر ذخیره می شود که برای بهبود زخم ها و فرونشاندن زخم ها اختصاص یافته و بنابراین، کمتر برای حمایت از گیاه جدید باقی می ماند.

رشد

کاشت تعداد در هکتار

مقدار بذر مورد نیاز در هکتار به متوسط اندازه قطعه بذر و فاصله قطعه بذر بستگی دارد. نشان داده شده است که بذر بزرگتر در برخی از ارقام بازده بیشتر دارد. به خاطر داشته باشید که بسیاری از عوامل دیگر علاوه بر اندازه قطعه بذر و سن فیزیولوژیکی قطعه بذر، عملکرد نهایی را تعیین می کنند. این موارد شامل دمای خاک در کاشت، رطوبت خاک، باروری و بیماری هاست.


Sales Manager: +989114240950

Office Number:+98173328952

WhatsApp Number:+989114240950

email address: info@patato.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن