مقالات سیب زمینی

اثر خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی ارزن بر عملکرد اقتصادی سیب زمینی در نظام کشت پاییزه

به منظور بررسی تأثیر چهار روش مختلف خاکورزی (قابل استفاده درشت ، بشقاب خاکورزی ، پنجه و آبگیر) و سه روش مدیریت پسماند قبل از زراعت (گاوآهن ، گندم ارزن و برداشت محصول در کل و برداشت ارزن و برداشت ارزن و برگرداندن محصول به خاک) بر عملکرد آزمايشات اقتصادي ، كرت سيب زميني در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در زمينه تحقيقاتي مركز آموزش و آموزش كشاورزي جيرفت ، 2015-2016 و دماي خاك در عمق تا پر كردن تاج پوشش و عملكرد اقتصادي (عملكرد مصرف كننده) در واحد سطح مورد ارزيابي قرار گرفت.

نتایج نشان داد که بین روشهای خاکورزی و مدیریت پسماند بر عملکرد اقتصادی سبز تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما تعامل بین نوع خاکورزی و مدیریت پسماند در سطح 1٪ معنی دار بود. افزودن بقایای گیاه ارزن قبل از کشت سیب زمینی می تواند درجه حرارت خاک را در اوایل فصل کاشت بهبود بخشد. شخم ها و تيلرها به همراه باقي مانده ارزن به ترتيب بالاترين بازده اقتصادي در واحد سطح را به ترتيب 50/57 و 23/57 تن در هكتار نشان دادند. بنابراین این تیمارها برای کشت سیب زمینی پاییزی در منطقه جیرفت توصیه می شود.

Sales Manager: +989114240950

Office Number:+98173328952

WhatsApp Number:+989114240950

email address: info@patato.ir

برچسب ها
کشت پاییزه سیب زمینی کشت سیب زمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن